The Dreamcatcher Podcast
Dreamcatcher18_แก่นพุทธศาสตร์ - สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

Dreamcatcher18_แก่นพุทธศาสตร์ - สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

November 19, 2018

สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 

เนื้อหาในหนังสือแก่นพุทธศาสน์กล่าวถึงหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นคือ ความว่าง วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง มาจากคำที่พระพุทธเจ้าตอบแก่ผู้ทูลถามว่าหากจะสรุปพระพุทธวจนะทั้งหมดที่ตรัสไว้ พระพุทธองค์ตรัสว่า "สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย" ซึ่งแปลความได้ว่า "สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น"

แก่นพุทธศาสน์ เป็นหนังสือที่รวบรวมปาฏกฐาของท่านพระพทธทาสภิกษขุและถูกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนในปีพ.ศ. 2508  แม้จะผ่านมาแล้วร่วม 54 ปีแต่แก่นแท้ของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านทาสภิกษขุได้พูดไว้ก็ไม่เคยเปลี่ยนไป  

----------------------------------

Website : http://www.winsuteerachai.com/
Facebook : https://www.facebook.com/WSuteerachai/
PodBean : https://keeyati.podbean.com/
YouTube : Win Suteerachai

#podcast #win #winsuteerachai #wsuteerachai #suteerachai #dreamcatcher #thedreamcatcherpodcast #tool #tools #prime #primesteelmill #ceo

Dreamcatcher17_Why Nations Fail - เหตุผลที่ประเทศล้มเหลว(ในการพัฒนา)

Dreamcatcher17_Why Nations Fail - เหตุผลที่ประเทศล้มเหลว(ในการพัฒนา)

November 12, 2018

         เหตุใดบางประเทศจึงร่ำรวยมหาศาล และบางประเทศกลับยากจนข้นแค้น ทั้งที่ลักษณะทางภูมิประเทศ ระดับทรัพยากร ฯลฯ มีความคล้ายคลึงกัน??

ประเทศเพื่อนบ้านหลายคู่ซึ่งมีลักษณะทางภูมิประเทศ ระดับทรัพยากร ฯลฯ คล้ายคลึงกัน แต่ระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ยกตัวอย่างเช่น เม็กซิโก/สหรัฐอมริกา เกาหลีเหนือ/เกาหลีใต้ หรือซิมบับเว/บอตสวานา

ผู้เขียนกล่าวว่าปัจจัยเดียวเท่านั้นที่ทำให้ประเทศแรกในแต่ละคู่ข้างต้นยากจน ประเทศหลังร่ำรวย นั่นคือโครงสร้างเชิงสถาบันที่ถูกสร้างตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษหรือศตวรรษที่ผ่านมา ประเทศร่ำรวยโดยรวมให้ความสำคัญกับการสร้าง “สถาบันทางเศรษฐกิจซึ่งโอบอุ้มคนทั้งสังคม” ในขณะที่ประเทศยากจนสร้าง “สถาบันทางเศรษฐกิจซึ่งตักตวงทรัพยากร”

.........กล่าวเป็นนัยคือ สถาบันทางเศรษฐกิจซึ่งโอบอุ้มคนทั้งสังคมจะยั่งยืน....ก็ต่อเมื่อมีสถาบันทางการเมืองที่โอบอุ้มคนทั้งสังคมมารองรับสนับสนุน นั่นคือ เราไม่สามารถแยกการพัฒนาเศรษฐกิจออกจากสถาบันทางการเมืองได้เลย บ่อยครั้งด้วยซ้ำไปที่สถาบันทางการเมืองเป็นตัวกำหนดการพัฒนาเศรษฐกิจ.

----------------------------------

Website : http://www.winsuteerachai.com/
Facebook : https://www.facebook.com/WSuteerachai/
PodBean : https://keeyati.podbean.com/
YouTube : Win Suteerachai

#podcast #win #winsuteerachai #wsuteerachai #suteerachai #dreamcatcher #thedreamcatcherpodcast #tool #tools #prime #primesteelmill #ceo

Dreamcatcher16_Win Bigly คัมภีร์การเมืองปี 2018 ของสหรัฐอเมริกา

Dreamcatcher16_Win Bigly คัมภีร์การเมืองปี 2018 ของสหรัฐอเมริกา

November 5, 2018

อาจกล่าวได้ว่า Win Bigly เป็นคัมภีร์ทางการเมืองปี 2018 ของประเทศมหาอำนาจ อย่างสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้

นั่นไม่ใช่เพราะ Donald Trump ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี แต่ Scott Adams กล่าวว่าเป็นเพราะเขาใช้เครื่องมือในการโน้มน้าวใจคน ซึ่งได้ผลไม่เว้นแม้แต่เรื่องการเมือง

----------------------------------

Website : http://www.winsuteerachai.com/
Facebook : https://www.facebook.com/WSuteerachai/
PodBean : https://keeyati.podbean.com/
YouTube : Win Suteerachai

#podcast #win #winsuteerachai #wsuteerachai #suteerachai #dreamcatcher #thedreamcatcherpodcast #tool #tools #prime #primesteelmill #ceo

Dreamcatcher15_Outliers - The Story of Success เบื้องหลังความสำเร็จ

Dreamcatcher15_Outliers - The Story of Success เบื้องหลังความสำเร็จ

October 8, 2018

น่าคิดทีเดียว ที่บอกว่าความสำเร็จและไอคิวมีความเชื่อมโยงกันถึงจุดหนึ่งเท่านั้น เมื่อผ่านจุดนั้นไปแล้ว สิ่งอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับความฉลาดจะเริ่มมีความสำคัญมากขึ้น......... จริงหรือ?

              Malcolm Gladwell นำหลักฐานมากมายรวมทั้งงานวิจัยมาชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มาอย่างง่ายดาย ยังมีปัจจัยอื่นๆที่อยู่เหนือการควบคุม เช่น เดือนเกิด ปีเกิด ประเทศที่เกิด วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ พูดง่ายๆก็คือ การเรียนรู้ว่าจะพูดกับใคร รู้ว่าจะพูดเมื่อไหร่ รู้ว่าจะพูดอย่างไรให้เกิดผลกระทบสูงสุด รวมถึงความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์และเจรจาต่อรองกับผู้อื่น เป็นต้น

              แต่ในทางกลับกัน กฎ 10,000 ชม ก็ได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ ถ้าเรามีการฝึกซ้อม ทุกวัน วันละ 3 ชม. เป็นระยะเวลา 10 ปี เราจะเป็นคนที่โดดเด่นกว่าคนอื่น เช่น Bill Gates หมกมุ่นกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือวง The Beatles ที่แสดงสดบนเวทีบ่อยๆ แน่นอนพวกเขาเหล่านี้มีพรสวรรค์ แต่การฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งและต่อเนื่องทำให้พวกเขาโดดเด่นกว่าคนอื่น


เบื้องหลังความสำเร็จที่แท้จริงแล้ว จะเป็นอะไรกันแน่ กด play เลยฮ๊าฟฟฟฟ

----------------------------------

Website : http://www.winsuteerachai.com/
Facebook : https://www.facebook.com/WSuteerachai/
PodBean : https://keeyati.podbean.com/
YouTube : Win Suteerachai

#podcast #win #winsuteerachai #wsuteerachai #suteerachai #dreamcatcher #thedreamcatcherpodcast #tool #tools #prime #primesteelmill #ceo

Dreamcatcher14_ตอนจบที่มองบลังค์คือจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ใหม่

Dreamcatcher14_ตอนจบที่มองบลังค์คือจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ใหม่

October 1, 2018

ทกๆการเดินทางมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเสมอ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยิ้มและสู้กับเหตุการณ์ตรงหน้าหรือไม่ หรือว่าหันหลัง วิ่งหนีจากไป  ไม่มีเรื่องใดผิด-ถูก  อย่างน้อยมันก็เกิดขึ้นเป็นความทรงจำของเราตลอดไป

นั่นเพราะ

.....ความสุขจริงๆของการเดินทางเกิดขึ้นระหว่างทางที่ไป ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง :P

----------------------------------

Website : http://www.winsuteerachai.com/
Facebook : https://www.facebook.com/WSuteerachai/
PodBean : https://keeyati.podbean.com/
YouTube : Win Suteerachai

#podcast #win #winsuteerachai #wsuteerachai #suteerachai #dreamcatcher #thedreamcatcherpodcast #tool #tools #prime #primesteelmill #ceo

 

Dreamcatcher13_แชร์ประสบการณ์ไต่เขามองบลังค์ (ภาคต่อ)

Dreamcatcher13_แชร์ประสบการณ์ไต่เขามองบลังค์ (ภาคต่อ)

September 24, 2018

"Half the fun of travel is the esthetic of lostness." – Ray Bradbury

ครึ่งหนึ่งของความสนุกในการเดินทาง คือความงดงามของการหลงทาง

 

ยังนะ ..ความสนุกยังไม่จบแค่นั้น มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายระหว่างการเดินทาง คุณวินท์จะพิชิตยอดเขาได้หรือไม่  ติดตามกันต่อเลยครัช..ชชช..ชช..ช.ช :D

----------------------------------

Website : http://www.winsuteerachai.com/
Facebook : https://www.facebook.com/WSuteerachai/
PodBean : https://keeyati.podbean.com/
YouTube : Win Suteerachai

#podcast #win #winsuteerachai #wsuteerachai #suteerachai #dreamcatcher #thedreamcatcherpodcast #tool #tools #prime #primesteelmill #ceo

Dreamcatcher12_ประสบการณ์จากการไต่เขาที่มองบลังค์ (Mont Blanc)

Dreamcatcher12_ประสบการณ์จากการไต่เขาที่มองบลังค์ (Mont Blanc)

September 17, 2018

ธรรมชาติไม่รู้จักว่าคุณคือประธานาธิบดี ซีอีโอ ผู้บริหารระดับสูง มนุษย์เงินเดือน หรือแม้แต่เจ๊ขายทองแถวสำเพ็ง...

การเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ ความรู้ การปรับตัว และเชื่อมั่นว่าเราจะทำได้ 

มีคนเคยกล่าวว่าหากอยากเพิ่มประสบการณ์ในชีวิตทำได้ 2 อย่างคือการอ่านหนังสือ และการเดินทาง ปัจจุบันนี้อาจปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสบการณ์ในชีวิตเช่นเดียวกัน   Episode นี้คุณวินท์ ได้แชร์ประสบการณ์การไปไต่เขามองบลังค์ (Mont Blanc) ในเทือกเขาแอลป์ 4วัน 3คืน เพื่อตามรอย UTMB (Ultra Trail Du Mont Blanc : สนามวิ่งเทรลที่มองบลังค์) เมื่อกลางปีนี้ มีทั้งเรื่องตื่นเต้น เสียใจ เสียดาย หวาดกลัว ดีใจ ตื้นตันใจ กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ เล่าอีกกี่ครั้งก็ยิ้มให้กับมันเสมอ

 

ยังมีเรื่องมันส์ มันส์ที่รอให้คุณไปค้นหา  ใครที่ชื่นชอบกีฬาประเภทนี้ พลาดไม่ได้เลยเน้อ..ออ..อ  วู้ปปปปปี้ ^_-

----------------------------------

Website : http://www.winsuteerachai.com/
Facebook : https://www.facebook.com/WSuteerachai/
PodBean : https://keeyati.podbean.com/
YouTube : Win Suteerachai

#podcast #win #winsuteerachai #wsuteerachai #suteerachai #dreamcatcher #thedreamcatcherpodcast #tool #tools #prime #primesteelmill #ceo

Dreamcatcher11_Grit กุญแจแห่งความสำเร็จ ความเพียรสำคัญกว่า IQ

Dreamcatcher11_Grit กุญแจแห่งความสำเร็จ ความเพียรสำคัญกว่า IQ

September 10, 2018

การเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถือเป็นทักษะในการใช้ชีวิต!

Grit หรือ วิริยะ หมายถึง การลงมือปฏิบัติลงมือทำงานที่ตนชอบที่ตนรัก ทำด้วยความพากเพียรพยายาม ทำด้วยความสนุก กล้าหาญ กล้าเผชิญกับความทุกข์ยาก ปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น หากมีอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆ ก็เพียรกำจัดไปให้หมดสิ้นโดยไม่ย่อท้อ ไม่สิ้นหวัง เดินหน้าเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายคือ ความสำเร็จ

Grit: The Power of Passion and Perseverance

Angela Lee Duckworthz ผู้เขียน ได้อธิบายความหมายของ Talent หรือพรสวรรค์ไว้ว่า เป็นความสามารถในการเรียนรู้ทักษะได้เร็ว โดยมีสูตรแห่งความสำเร็จ 2 ขั้นตอนต่อเนื่อง ดังนี้

ความถนัด x ความเพียร = ทักษะ

ทักษะ x ความเพียร = ความสำเร็จ 

นั่นคือ แม้ชอบและถนัดในเรื่องใด แต่ถ้าไม่ใส่ใจ ไม่ทุ่มเท ไม่ฝึกฝน ไม่เพียรเรียนรู้และพัฒนา ก็จะไม่เกิดความเชี่ยวชาญ จนเป็นทักษะในเรื่องนั้นๆ

มีทักษะ แต่ไม่มีความมานะพากเพียรปฏิบัติให้เกิดเป็นผลงาน ก็ไม่ได้มาซึ่งความสำเร็จ

ความสำเร็จในชีวิต สิ่งนั้นไม่ใช่ IQ หรือพรสวรรค์ แต่มันคือ Grit เพราะชีวิตคือการเรียนรู้  ลองผิดลองถูกจากความผิดพลาดและความล้มเหลว  และเริ่มต้นใหม่ให้เร็วที่สุด  Grit เป็นเครื่องชี้วัด เป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่าใครจะประสบความสำเร็จ และไม่ว่าเป้าหมายของเราจะเป็นอะไร Grit จะขับดันให้เราไปถึงจุดนั้นได้ 

เชื่อว่าทุกคนมี Grit อยู่ในตัว ดึงมันออกมา และความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลเกินคว้าแน่นอนค๊า

----------------------------------

Website : http://www.winsuteerachai.com/
Facebook : https://www.facebook.com/WSuteerachai/
PodBean : https://keeyati.podbean.com/
YouTube : Win Suteerachai

#podcast #win #winsuteerachai #wsuteerachai #suteerachai #dreamcatcher #thedreamcatcherpodcast #tool #tools #prime #primesteelmill #ceo

Dreamcatcher10_Pre-Suasion จิตวิทยาเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจคน

Dreamcatcher10_Pre-Suasion จิตวิทยาเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจคน

September 4, 2018

Pre-Suasion  จิตวิทยาที่เกี่ยวกับการโน้มน้าวใจคน เล่มนี้อธิบายเหตุผลที่คนตอบตกลงหรือยอมที่จะทำตามในสถานการณ์ต่างๆ   เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าเรารู้สิ่งที่เกิดขึ้น ‘ก่อน’ ที่จะพูดหรือฟัง ก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้เพื่อชนะใจคนอื่น หรือป้องกันตัวเองจากการที่ถูกคนอื่นโน้มน้าวได้

 แต่ประเด็นที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ...

 บางทีเราอาจจะใช้โน้มน้าวใจตัวเองให้ทำอะไรที่ไม่อยากทำ (แต่ควรจะต้องทำเพื่อสิ่งที่ดีกว่า) ได้ด้วยเช่นกัน

----------------------------------

Website : http://www.winsuteerachai.com/
Facebook : https://www.facebook.com/WSuteerachai/
PodBean : https://keeyati.podbean.com/
YouTube : Win Suteerachai

#podcast #win #winsuteerachai #wsuteerachai #suteerachai #dreamcatcher #thedreamcatcherpodcast #tool #tools #prime #primesteelmill #ceo

Dreamcatcher09_Bluefishing:The Art of Making Things Happen

Dreamcatcher09_Bluefishing:The Art of Making Things Happen

August 29, 2018

ศิลปะในการสร้างสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้เกิดขึ้นได้!

สตีฟ ซิมส์แชร์เคล็ดลับ เทคนิคและกลยุทธ์เพื่อช่วยให้คุณทำลายอุปสรรคและกำแพงที่คุณสร้างขึ้นและเปลี่ยนความฝันนั้นให้เป็นจริงได้……..ได้อย่างไร? ไปฟังโล้ดดดดดดดดดด ^_-

----------------------------------

Website : http://www.winsuteerachai.com/
Facebook : https://www.facebook.com/WSuteerachai/
PodBean : https://keeyati.podbean.com/
YouTube : Win Suteerachai

#podcast #win #winsuteerachai #wsuteerachai #suteerachai #dreamcatcher #thedreamcatcherpodcast #tool #tools #prime #primesteelmill #ceo